Zorgalert helpt verbinding maken

Onze samenleving is de afgelopen decennia beland in de ingrijpende overgang van een hiërarchisch verbonden maatschappij naar een netwerksamenleving. In deze periode van grote veranderingen gaat het om het leggen van nieuwe verbindingen. Zorgalert sluit zowel op abstract niveau als in de praktische toepassing nauw aan op die veranderde omstandigheden.

Nieuwe gemeenschapsvorming

Ons tijdperk van nieuwe verbindingen biedt unieke mogelijkheden voor gemeenschapsvorming in en rond de zorg voor mensen. Met Zorgalert wordt een oplossing geboden voor de kloof tussen de beschikbare zorgcapaciteit en hoge kwaliteitsverwachtingen in de zorg.

Mantelzorgers en vrijwilligers zullen steeds belangrijker worden om de kwaliteit van leven in de zorg te waarborgen. Met Zorgalert manifesteert zich een nieuwe manier van denken en werken als het gaat om de samenwerking tussen formele en informele zorgverleners. Door de sterk verbeterde inzet van vrijwilligers, maakt Zorgalert een verdiepingsslag mogelijk in de relatie tussen cliënt, begeleider en vrijwilliger.

Nauwere samenwerking én een goede aansluiting op zowel de vrijwilliger 1.0 als de vrijwilliger 2.0 – de reserve-helper – maken Zorgalert tot een relevante basis voor de succesvolle inzet van vrijwilligers. Daarom biedt Zorgalert niet alleen een intelligente webapplicatie, maar ondersteunt ze tegelijk een duurzame toekomstvisie op collectieve samenwerking in de zorg. De scheidslijn tussen formele en informele zorgverleners is met Zorgalert niet perse een statische afbakening, maar kan ook een stippellijn zijn. Hierdoor kunnen zorginstellingen hun zorgbegeleiders, invallers, mantelzorgers en vrijwilligers meer en meer als eenheid benaderen; samen spannen zij zich in voor het belang van de cliënt of bewoner binnen een zorginstelling. Deze ‘eenheid’ is de diepere basis voor het meer collectief dragen van verantwoordelijkheid; zorgbegeleiders, invallers, mantelzorgers en vrijwilligers zijn wederzijds aanvullend op elkaar. Gezamenlijk en met heel concrete vragen aan elkaar, werken zij aan hetzelfde doel.

Doordat vrijwilligers op deze manier optimaal samenwerken met begeleiders, ontstaat gerichte en adequate zorg. Van deze kwaliteitsslag profiteert uiteindelijk de cliënt. En dat is wat Zorgalert beoogt: de cliënt in het epicentrum van de aandacht met een community die mooie dingen mogelijk maakt.

Zorgalert is een concept van de grondlegger van Burgernet, het steeds groeiende netwerk in het veiligheidsdomein met inmiddels ruim 1,4 miljoen deelnemers in Nederland.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *